MasterSeal 588 este o membrană elastomerică, cimentoasă folosită la impermeabilizarea structurilor din beton şi zidărie, aflate în contact cu toate tipurile de apă.


Anterior: Thoroseal FX100

Unde este folosit MasterSeal 588?

MasterSeal 588 este o membrană elastomerică cimentoasă folosită pentru impermeabilizarea structurilor de retenţie a apei în special dacă pot fi supuse deplasărilor.

De exemplu, MasterSeal 588 este folosit în rezervoarele de apă potabilă, rezervoare de ape stocate şi în rezervoarele de tratare a apelor uzate.

MasterSeal 588 este de asemenea folosit în sistemele de impermeabilizare a subsolurilor, în zone cu deplasări, vibraţii sau tasări minime.

MasterSeal 588 este perfect impermeabil şi oferă o protecţie excelentă structurilor din beton împotriva carbonatării, a sărurilor de dezgheţare şi a substanţelor acide

Masterseal 588 dovedeşte rezistenţă chimică împotriva apei dulci, apelor uzate rezidenţiale, gunoiului de grajd sau alte lichide nu foarte agresive cu substraturile minerale.

MasterSeal 588 se aplică prin pensulare, cu mistria sau un echipament de pulverizare. MasterSeal 588 are nevoie de aplicare într-un strat de doar 2 mm pentru a-şi atinge performanţele de impermeabilizare.

MasterSeal 588 este conceput îndeplinind cerinţele legislative atât la nivel European cât şi local, pentru contactul cu apa potabilă. Acestea includ normele cu privire la testele la migraţie şi listele de constituenţi pozitivi. MasterSeal 588 deţine aprobări pentru contactul cu apa potabilă, aprobări obţinute în state Europene.

Cum puteţi profita de beneficiile Masterseal 588?

MasterSeal 588 necesită amestecarea celor două componente pre-dozate, aplicarea făcându-se simplu prin pensulare folosind bidineaua sau un echipament de pulverizare.

Durabilitatea mare a membranei imersate permanent şi aflate în contact cu soluţii moderat acide, Asigurarea impermeabilităţii pe termen lung a structurilor de retenţie aflate în contact permanent cu soluţii moderat acide este realizată datorită excelentelor proprietăţi şi durabilităţi ale produsului MasterSeal 588.

Certificat integral în conformitate cu EN 1504 partea 2 care asigură consecvenţă în păstrarea performanţelor.

Staţii de tratare a apei reziduale Teaser Image

Staţii de tratare a apei reziduale

Ghidul pentru soluţiile de hidroizolare,
reparaţii și protecţie

broșură deschisă
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Manual de aplicare

broșură deschisă