MasterRoc MP 325 - Mortar hidrofilic fără solvenţi, cu vâscozitate redusă, pentru injectarea rocilor şi consolidarea straturilor nisipoase sau mâloase

Fostul: MEYCO MP 325

Cum lucrează MasterRoc MP 325?

Mortarul MasterRoc MP 325 este un sistem de injectare monocomponent pe bază de suspensie de siliciu coloidal nanometric. Timpul de deschidere poate fi reglat cu 10% soluţie de NaCl drept accelerator. Timpul de gelifiere poate fi reglat prin varierea cantităţii de accelerator adăugat la mortarul MasterRoc MP 325 Componenta A. Datorită naturii hidrofile a produsului, acesta aderă bine, de asemenea, la suprafeţele umede. Nu există nicio reacţie a spumei care poate influenţa negativ aderarea. Echipamentul poate fi curăţat uşor cu apă. Mortarul MasterRoc MP 325 a fost dezvoltat pentru consolidarea solurilor nisipoase si mâloase şi pentru injectare în îmbinări şi fisuri fine în rocă.

Utilizare recomandată:

 • Stabilizare terenuri în pantă stâncoase
 • Îmbunătăţire teren
 • Mortar de pre-injectare pentru proiecte de tunelare
 • Hidroizolarea tunelurilor existente
 • Hidroizolare şi stabilizare în aplicaţii de minerit

Care sunt caracteristicile unice ale MasterRoc MP 325?

 • Vâscozitate foarte redusă
 • Prelucrabil la temperaturi cuprinse între 40 °F (5 °C) şi 105 °F (40 °C)
 • Poate fi utilizat simple de amestecare şi pompare la fel ca la mortarele pe bază de ciment
 • Poate fi folosit cu pompe mono- şi bicomponente

Care sunt beneficiile MasterRoc MP 325?

 • Penetrare excelentă
 • Timp de gelifiere controlat prin utilizarea unei soluţii de 10% clorură de sodiu (NaCl) ca accelerator
 • Îmbunătăţeşte siguranţa în muncă, reduce impactul asupra mediului şi presupune costuri de manevrare reduse
 • Neagresiv
 • Priză bună la suprafeţe umede
 • Nu dăunează mediului; nu conţine solvenţi sau componente toxice