MasterRoc MP 303CE - Răşină acrilică slab vâscoasă puternic reactivă pentru etanşare la apă permanentă şi strat cortină de zidărie şi beton

Fostul: MEYCO MP 303CE

Cum lucrează MasterRoc MP 303CE?

MasterRoc MP 303CE este o răşină acrilică de etanşare bicomponentă puternic reactivă cu vâscozitate redusă pentru o bună penetrare. Produsul se întăreşte rapid, formând un hidrogel foarte flexibil cu proprietăţi extraordinare de dilatare/re-dilatare.Răşina MasterRoc MP 303CE a fost concepută pentru a fi utilizată în etanşarea la apă permanentă şi straturi cortină.Este utilizată la injectările de joasă presiune în beton şi zidărie.

Utilizare recomandată:

 • Oprirea infiltraţiilor de apă minore
 • Injectare cortină
 • Repararea fisurilor şi crăpăturilor în beton
 • Etanşarea permanentă a învelişurilor tunelurilor, puţurilor şi zidăriei

Care sunt caracteristicile unice ale MasterRoc MP 303CE?

 • Vâscozitate foarte redusă
 • Timp de gelifiere controlat între 14 secunde şi 3 de minute la 68 °F (20 °C)
 • Prelucrabil la temperaturi cuprinse între 41 °F (5 °C) şi 104 °F (40 °C)
 • Bună putere de aderare la roci crăpate şi beton, chiar şi în condiţii de umezeală
 • Dilatare (până la 200% din volumul iniţial) şi re-dilatare excelente (menţinându-şi proprietăţile de auto-reparare)

Care sunt beneficiile MasterRoc MP 303CE?

 • Ecologicinofensiv în contact cu apa din sol fără emisii de substanţe cu potenţial dăunător
 • Vâscozitatea redusă permite penetrarea adâncă în fisuri şi crăpături foarte fine
 • Răşina întărită rezistă la soluţii alcaline şi acide la fel de bine ca mulţi alţi solvenţi

Descărcări

MasterRoc MP 303CE: Technical Data Sheet (October 2013)

pdf (142,98 Kb)