MasterPozzolith 326B

Aditiv accelerator de întărire pentru utilizare pe timp friguros.

Cum lucrează MasterPozzolith 326B?

MasterPozzolith 326B este un aditiv accelerator de întărire, gata de utilizare, pe bază de polimeri sintetici recomandat a se utiliza în producţia de beton în condiţii de timp friguros. Adăugat în amestecul de beton, accelerează reacţia de hidratare a cimentului în special la vârste timpurii. Astfel, betonul va dezvoltă o căldură de hidratare mai mare, ceea ce conduce la accelerarea prizei betonului şi implicit la întărirea rapidă a betonului.

Unde poate fi utilizat MasterPozzolith 326B?

MasterPozzolith 326B este recomandat a se utiliza la prepararea oricărui beton la care accelerarea dezvoltării rezistenţelor iniţiale este benefică şi/sau necesară:

  • Beton marfă, transportat pe timp friguros
  • Beton pentru pardoseli şi acoperiri
  • Beton pentru reparaţii sau reprofilări

Beneficiile utilizării aditivului MasterPozzolith 326B?

Utilizând MasterPozzolith 326B, producătorul de beton are următoarele beneficii:

  • Siguranţa betonării la temperaturi scăzute;
  • Decofrarea şi reutilizarea rapidă a cofrajelor laterale;
  • Folosirea mai rapidă a structurilor din beton, precum construcţii din panouri, pavaje şi pardoseli;
  • Îmbunătăţirea caracteristicilor betonului proaspăt şi întărit, datorită efectului de reducător de apă,

În condiţii de temperaturi scăzute, când se urmăreşte accelerarea întăririi betonului, este recomandată utilizarea aditivilor plastifianţi / puternic reducători de apă în principal în scopul reducerii apei de amestec şi nu în scopul creşterii lucrabilităţii.

Se va acorda o atenţie deosebită betoanelor turnate în condiţii de temperaturi scăzute privind protejarea ulterioară turnării şi asigurarea unei temperaturi optime a betonului până la întărire, eliminând astfel riscul unei întăriri întârziate şi al îngheţării.

Staţii de tratare a apei reziduale Teaser Image

Staţii de tratare a apei reziduale

Ghidul pentru soluţiile de hidroizolare,
reparaţii și protecţie

broșură deschisă
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Manual de aplicare

broșură deschisă