MasterLife ADH 158

Aditiv pentru creşterea aderenţei şi a gradului de impermeabilitate a produselor pe bază de ciment

Cum lucrează MasterLife ADH 158?

MasterLife ADH 158 este un material special conceput pentru sectorul materialelor de construcţii – emulsie apoasă pe bază de polimeri sintetici speciali – având o compatibilitate excelentă cu cimentul, varul şi ipsosul.

Atunci când este utilizat în suspensiile de ciment, particulele de polimer sunt adsorbite foarte rapid pe granulele de ciment şi simultan cu hidratarea se formează şi filmul polimeric. Produşii de hidratare şi filmul polimeric se întrepătrund reciproc, formând o structură reciproc interpenetrantă care se integrează între particulele de ciment şi agregate. Acest lucru conduce la formarea unei matrici de liant foarte densă, cu efecte benefice asupra mortarului sau betonului întărit.

Prin această modificare, se poate obţine o durabilitate superioară celei obţinute prin scăderea raportului apă/ciment şi o tratare corespunzătoare.

Unde poate fi utilizat MasterLife ADH 158?

MasterLife ADH 158 poate fi utilizat în amestecurile pe bază de ciment - şape, mortare, betoane, având ca aplicaţii tipice:

 • amorse de aderenţă între betoane vechi şi noi;
 • mortare de zidărie şi tencuială de interior şi exterior (impermeabilitate, aderenţă bună inclusiv pe polistiren);
 • mortare şi tencuieli impermeabile pentru pereţi, subsoluri, piscine etc.;
 • şape cu grosimi mici şi foarte mici, şape de egalizare şi de acroşaj;
 • mortare de reparaţii la pardoseli, prefabricate, betoane degradate sau segregate, betoane rutiere şi aeroportuare, asigurând rezistenţă şi aderenţă bună la suport;
 • BASF MasterLife ADH 158 , Rheomix 158 , film polimeric , şape , mortare , betoane , amorse de aderenţă între betoane noi şi vechi , mortare şi tencuieli impermeabile , şape cu grosimi mici şi foarte mici , şape de egalizare şi de acroşaj , mortare de reparaţii , aderenţă bună la suport , protecţia armăturilor înainte de reparaţii , aderenţă excelentă pe beton , grad de impermeabilitate , rezistenţă la îngheţ , reducere contracţii , rezistenţe împotriva sărurilor

Ce beneficii conferă MasterLife ADH 158 pentru producătorul de beton?

MasterLife ADH 158 este un produs foarte versatil, având o contribuţie importantă la îmbunătăţirea durabilităţii amestecurilor pe bază de ciment:

 • Asigură o aderenţă excelentă pe beton, oţel, cărămidă şi alte materiale suport;
 • Îmbunătăţeşte rezistenţa la încovoiere;
 • Creşte gradul de impermeabilitate, rezistenţa la îngheţ şi la penetrarea sărurilor conţinute în ape;
 • Asigură bune rezistenţe împotriva sărurilor, uleiurilor minerale şi alte substanţe chimice;
 • Reduce contracţiile;
 • Îmbunătăţeşte lucrabilitatea şi coeziunea amestecurilor;
 • Netoxic. Poate fi folosit în contact cu apa potabilă.

Nu are efecte nedorite de antrenare aer şi un efect moderat de întârziere a prizei iniţiale.

Descărcări

TDSMasterLife ADH 158 sapa aderenta

pdf (127,47 Kb)